Nämdöskärgårdens företagarförening

Nämdöskärgårdens företagarförening bildades 2019 och dess syfte är att bevaka gemensamma skärgårdsföretagarfrågor samt att förmedla information om tjänster som erbjuds i Nämdöskärgården.

Läs mer

Anlita oss i Nämdöskärgården

Dessa tjänster finns att tillgå här på Nämdö och närliggande öar.