Stadgar

Nämdöskärgårdens Företagarförening (NFF) bildades 16 mars 2019. NFF är en ideell förening och det är medlemmarna som beslutar hur föreningen skall drivas.


våra stadgar i text [2019-03-16]