Medlemmar

Följande företag ingår i Nämdö företagsförening.

Snickeri o bygg

Sjötransporter o charter

Fastighet, El och VVS

Äta, handla och uppleva

Gräv, schakt o trädgård

Varv o motorservice

Uthyrning

Övrigt